По правомощия, възложени от Министъра на правосъдието и съобразно Закона за частните съдебни изпълнители, ЧСИ събира частни и публични вземания на граждани, фирми и държавни институции.  

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

1998 –  2005 г. Държавен съдебен изпълнител в Районен съд- Разлог.

От 2005 г. работи като Частен съдебен изпълнител.

Член на Контролния съвет на Камарата. Един от основателите на КЧСИ.